Hjälper arbetsgivare
att få välmående personal
och ökad produktivitet

En modern arbetsmiljöpartner

SWAR är en modern arbetsmiljöpartner som vet att välmående personal bidrar till ökad produktion och bättre kvalitet. Genom den kunskapen hjälper vi företag och organisationer att nå sina mål.
SWARS tjänster är bland annat:

Mycket att tänka på? Hyr en arbetsmiljösamordnare. Vi hjälper dig!

Genom tjänsten ”Hyr en arbetsmiljösamordnare/arbetsmiljöingenjör” får ni tillgång till en kompetent medarbetare under den tid ni vill utan att genomgå en rekrytering.

Arbetsuppgifterna kan röra sig om att vara behjälplig inom det systematiska arbetsmiljöarbetet, så som med riskanalyser, skyddsronder, utbildningar, mätningar, delta i förändringsprojekt mm.

Kontakta oss så kan vi prata vidare om vad just ni behöver!

Kontaktuppgifter
SWAR AB
Sofia Westerberg
073-7355218
[email protected]